Notranje strelišče v Novem mestu
Sprejemamo člane! Paketi streljanja

Usposabljanje o varnem ravnanju z orožjem

O usposabljanju

Pridobivanje znanja o pravilnem ravnanju z orožjem v okviru programa za pridobitev orožne listine poteka v teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja. Usposabljanje je namenjeno varnemu ravnanju z orožjem in uveljavlja določene standarde za vse lastnike orožja.

Glede ravnanja z orožjem je v veljavi splošno pravilo, da mora vsakdo z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo. Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju. Orožje je lahko nevarno, zato je neizogibno potrebna ustrezna pravna ureditev, povezana z orožjem. Le podrobna pravna ureditev zagotavlja tudi ustrezno pravilno ravnanje. Predpisi zagotavljajo izvrševanje javnega interesa, da je zagotovljeno varno ravnanje z orožjem.

V delu teoretičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo s predpisi pozitivne zakonodaje, osnovami nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem in poznavanjem orožja in varnega ravnanja z orožjem.

V delu praktičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo z obnašanjem na strelišču, streliškim redom, uporabo zaščitnih sredstev, odpravljanjem zastojev med streljanjem, izvajanjem streljanja z upoštevanjem tehnik merjenja, dihanja in proženja, čiščenjem in vzdrževanjem orožja, nošenjem in prenašanjem orožja ter hrambo orožja.

V času rokovanja z orožjem lahko pride do najrazličnejših stanj, ki ogrožajo življenje. Pri usposabljanju bodo obravnavane le strelne poškodbe. Praktično vsi ukrepi, ki bodo obravnavani pa se lahko uporabljajo tudi v drugih situacijah. Še vedno je na prvem mestu preventiva s pravilno uporabo strelnega orožja. Tečajniku želimo, da bi celo življenje pomnil veščine prve pomoči, a jih v praksi ne bi nikoli potreboval.

Prijave na usposabljanje

[email protected]

Elektronska prijavnica na tečaj

Elektronska prijavnica na izpit

Aktualna usposabljanja/izpiti

 • Usposabljanje o rokovanju z orožjem
  04 May 2024
  Več...

Teoretični del usposabljanja

Teoretični del usposabljanja obsega naslednje sklope:

a) poznavanje predpisov (5 pedagoških ur)

 • Ustava Republike Slovenije
 • Zakon o orožju in podzakonski predpisi

Kazenski zakonik in sicer poglavja:

 • splošne določbe o kaznivem dejanju,
 • varnostni ukrepi,
 • kazniva dejanja zoper življenje in telo,
 • kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine,
 • kazniva dejanja zoper premoženje,
 • kazniva dejanja zoper javni red in mir.
 • Zakon o varstvu javnega reda in miru
 • Zakon o javnih zbiranjih

b) poznavanje osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem (3 pedagoške ure)

 • vrste strelnih ran,
 • ugotovljanje osnovnih življenjskih funkcij,
 • poznavanje položajev in prenos poškodovanca,

Poznavanje ukrepov prve pomoči v primerih strelnih ran:

 • kadar je oseba pri zavesti,
 • kadar je oseba nezavestna,
 • kadar jo je treba oživljati,
 • kadar krvavi,
 • kadar je v šoku…

c) poznavanje orožja in varno ravnanje z orožjem (2 pedagoški uri):

 • tehnične lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja,
 • razstavljanje in sestavljanje orožja ter vzdrževanje orožja,
 • poznavanje pravil varnega ravnanja z orožjem,
 • uporaba zaščitnih sredstev pri streljanju.

Praktični del usposabljanja

Praktični del usposabljanja obsega (5 pedagoških ur)

 • sestavo orožja in varno ravnanje z orožjem,
 • razstavljanje in sestavljanje orožja,
 • pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev),
 • uporabo zaščitnih sredstev.

Prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem zajema:

 • varno jemanje iz embalaže,
 • kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
 • drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja…),
 • prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
 • postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
 • postopek za čiščenje in vzdrževanje.

Prikaz varnega rokovanja in streljanja z orožjem zajema:

 • izbira pravega streliva, med različnim strelivom,
 • priprava orožja in pravilna drža orožja,
 • praktični prikaz odpravljanja zastojev,
 • uporaba zaščitnih sredstev,
 • izvajanje streljanja.

Usposabljanje v streljanju se izvaja s kratkocevnim orožjem na civilnem strelišču SK Rojal. Uporablja se orožje izvajalca in krožna tarča velikosti 50×50 cm, na razdalji 15 m. Kandidat se usposablja, da izstreli tri strele za preizkus in deset strelov za oceno.

Cenik

Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem

240,00 EUR

Usposabljanje, teoretični del in potrdilo
(npr. v primeru dedovanja)

170,00 EUR

Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem (Kratkocevno orožje)

40,00 EUR

Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem (Dolgocevno orožje)

50,00 EUR

Ponovno opravljanje izpita, teorija + praksa

80,00 EUR

Ponovno opravljanje izpita, praktični del

60,00 EUR

Izdaja novega ali dodatnega potrdila

20,00 EUR